Aktuálně

čtvrtek,  6. září 2018 | 12:13

Jana Vožechová jmenována ředitelkou Nadace rozvoje občanské společnosti

Jana Vožechová, archiv NROS.JPG

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), která byla založena před 25 lety, aby pomohla obnovit a posilovat neziskový sektor v České republice, má novou ředitelku.
Do funkce byla jmenována Jana Vožechová, která byla zástupkyní ředitelky Hany Šilhánové.
Hana Šilhánová stála v čele NROS od jejího založení. Po dvacet pět let byla u vzniku mnoha nových projektů a organizací, které se později zařadily mezi významné a nepostradatelné subjekty vznikajícího neziskového sektoru.
Nyní však nastal čas na změnu, jak říká: „Velmi mi záleží na tom, aby Nadace plnila účel, se kterým jsme ji před dvaceti pěti lety zakládali. Mám radost, že správní rada souhlasila s mým návrhem, aby se mojí nástupkyní stala Jana Vožechová.  Jana za čtyři roky práce v NROS dokázala své manažerské schopnosti a odvahu převzít zodpovědnost.  Získala si moji důvěru a jsem si naprosto jistá, že Nadaci povede dobře, s respektem k poslání a hodnotám, které jsem se snažila prosazovat, ale obohatí ji o nový pohledem a vize.“
Jana Vožechová, absolventka Pedagogické fakulty UP v Olomouci a doktorského studia programu Speciální pedagogika, byla jmenována do funkce 1. srpna 2018.
„Jmenování do funkce ředitelky pro mne znamená velkou vděčnost za důvěru Správní rady a ředitelky Hanky Šilhánové, která NROS vedla 25 let a pomyslné žezlo mi předala. Znamená to též velkou zodpovědnost a pokoru. V Nadaci pracují skvělí lidé, kteří jsou motivovaní pomáhat a rozvíjet neziskový sektor. Jsou mi oporou. Máme definované jasné kroky na další období, které musíme splnit, abychom dosáhli našich cílů a přispěli co nejvíce k rozvoji občanské společnosti,“ doplňuje.

Nadace rozvoje občanské společnosti během své dosavadní existence podpořila více než sedm tisíc projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun. 
Mezi nejznámější z projektů patří bezesporu sbírkový projekt Pomozte dětem, který letos oslavil 20 let existence, a Neziskovka roku, jejíž 6. ročník je právě v plném běhu.

NROS podporuje především takové neziskové organizace, jež nabízejí pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva a demokratické hodnoty, přispívají ke vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti či jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. 
Rozhovory s významným osobnostmi, které ovlivnili chod NROS během uplynulých 25 let naleznete zde: https://www.nros.cz/25-let-nros/


Johana Turner
TURNER PR 
johana@turner.cz, 420 606 232 055

www.turner.cz

pro NROS, www.nros.cz

zpět