Aktuálně

pátek, 22. září 2017 | 10:13

Kuře slaví 20 let.

Kure bezi foto RunCzech (1).jpg

Charitativní sbírka POMOZTE DĚTEM oslaví v letošním ročníku významné dvacáté výročí.
Protože Kuře, které je symbolem sbírky, by rádo slavilo v celé své kráse, potřebuje nový hávRespektive potřebuje celkem čtyři nové maskoty, aby mohlo dál přinášet radost dětem i dospělým. 
Žádná akce POMOZTE DĚTEM se totiž bez maskota Kuřete neobejde. Jen pro představu – dosluhující, už řádně opotřebovaný tým maskotů navštívil za dobu svého působení 1 436 neziskových organizací a předal více než 220 milionů korun určených na přímou péči o ohrožené a znevýhodněné děti po celé republice.
Kuřeti na nová pírka může přispět každý. Právě teď na Startovači probíhá kampaň zaměřená na obnovu kuřecí letky, tedy na pořízení kostýmů maskotů. Nové pírkové kabátky budou totiž skvělým a užitečným dárkem k jeho dvacetinám. Více na www.startovac.cz/projekty/pomozte-kureti/.
Kampaň na Startovači podpořili tři dobrovolní běžci, kteří v kostýmech Kuřete uběhli celou 10 km trasu závodu Birell Grand Prix Praha  (9. 9. 2017). Netradiční a krásná podpora se setkala s obrovským zájmem všech přítomných – na reportáž se můžete podívat ZDE.

Kuře na narozeninové oslavy nebude samo. Radost a pomoc mu pomohou rozdávat známé osobnosti. Vzdaly se svých honorářů a rozhodly se přispívat vlastními projekty na jeho podporu.
Kuřeti tak kromě patronky sbírky Marie Doležalové připravuje dárek k narozeninám kapela Divokej Bill, O5 a Radeček, Marek Ztracený, Marta Jandová a další známé osobnosti.
Dne 27. 9. 2017 zcela zanikne sbírkový účet POMOZTE DĚTEM vedený u Raiffeisenbank – příspěvky zaslané po tomto datu budou dárcům vráceny zpět. 
Od května 2017  POMOZTE DĚTEM nový bankovní účet 95 95 95 95 95/0600 u MONETA Money Bank.

NROS
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), která sbírku Pomozte dětem spravuje ve spolupráci s Českou televizí, oslaví v příštím roce 25 let své existence. Patří k největším a nejstabilnějším grantujícím nadacím v České republice. Jejím dlouhodobým posláním je poskytování pomoci tam, kde je pomoc potřeba. Od svého založení úspěšně podpořila více než 7 000 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropského hospodářského prostoru, ale i z individuálních či firemních zdrojů.

Fotky z běhu Birell Grand Prix Praha 2017 poskytl RunCzech.


Johana Turner
TURNER PR 
johana@turner.cz, 420 606 232 055

www.turner.cz

pro projekt POMOZTE DĚTEM NROS

zpět