Aktuálně

středa, 30. květen 2018 | 10:54

Nominujte svoji NEZISKOVKU ROKU 2018

Neziskovka roku - logo.png

Máte ve svém okolí neziskovou organizaci, která by si zasloužila ocenění za svou činnost?
Jste neziskovka a chcete se sami „otestovat“ a zdokonalit procesy řízení vaší neziskovky?
Začíná šestý ročník Neziskovky roku, ocenění, kde kromě prestižního titulu, věcných odměn či uznání můžou neziskové organizace získat zejména účinné nástroje pro zlepšení činnosti své organizace.

V pátek 1. června odstartuje 6. ročník nezávislého ocenění Neziskovka roku, které vyhlašuje Nadace rozvoje občanské společnosti. Svoji oblíbenou neziskovku může nominovat kdokoli prostřednictvím formuláře na webu ocenění do 29. června 2018. Nominace však není podmínkou účasti, organizace se mohou přihlásit samy, a to až do 14. září 2018. Během slavnostního večera naplánovaného na 26. listopadu 2018 se budou – stejně jako v předchozích ročnících – udělovat ceny v kategoriích: malá, střední a velká neziskovka. Zvláštní pozornost bude věnována speciální kategorii Cena veřejnosti, o jejímž vítězi bude prostřednictvím webových stránek ocenění hlasovat široká veřejnost na podzim.
Veškeré informace jsou dostupné na www.neziskovkaroku.cz.

Ocenění Neziskovka roku má za cíl podpořit profesionálně vedené neziskové organizace u nás a současně je motivovat k dalšímu zlepšování jejich práce. „Cílem Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je po celou dobu její dvaceti pěti leté existence posilovat statut neziskového sektoru u odborné i široké veřejnosti. V atmosféře dnešní občanské společnosti to považujeme za obzvláště důležité a ocenění Neziskovka roku tento cíl naplňuje. Neziskovky dobrovolně podstupují velmi detailní sebehodnocení v oblasti zdravého organizačního řízení s cílem se ještě více profesionalizovat. Vítězem je pak každá organizace, která se do ocenění zapojí, přísné hodnocení dokončí a pracuje na sobě,"vysvětluje Jana Vožechová, manažerka ocenění a zástupkyně ředitelky NROS.

Hodnoticí proces ocenění Neziskovka roku 2018 je založen na unikátní metodice „Zdravé organizační řízení“©. Tato metodika byla vytvořena Nadací rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy v Praze v roce 2013. Na hodnocení  spolupracují nezávislí odborníci z řad komerčního i neziskového sektoru, státní správy, experti a významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji občanské společnosti v ČR.
Hlavním partnerem ocenění Neziskovka roku 2018 je Skupina ČEZ.
Partnery jsou Česká spořitelna a Plzeňský Prazdroj.
Mediálním partnerem je Právo.

Více informací hledejte na www.neziskovkaroku.cz a www.nros.cz .

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) slaví letos 25 let své existence. Patří k největším a nejstabilnějším grantujícím nadacím v České republice. Jejím dlouhodobým posláním je poskytování pomoci tam, kde je pomoc potřeba. Od svého založení úspěšně podpořila více než 7 000 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropského hospodářského prostoru, ale i z individuálních či firemních zdrojů. www.nros.cz
Mezi veřejnosti nejznámější aktivity NROS patří sbírkový projekt Pomozte dětem, který nadace založila před 20 lety společně s Českou televizí. 

Děkujeme za vaši podporu, vaše Nadace rozvoje občanské společnosti.


Johana Turner, TURNER PR 
johana@turner.cz, 420 606 232 055

pro NROS, www.nros.cz

zpět