Aktuálně

středa, 29. srpen 2012 | 17:47

Prevence je nejdůležitější! Na tom se shodují všichni odborníci participující na Urologickém týdnu (17. – 21. 9.2012) Evropské urologické společnosti.

Prevence je nejdůležitější! Na tom se shodují všichni odborníci participující na Urologickém týdnu (17. – 21. 9.2012) Evropské urologické společnosti. 

Letošní rok je věnován prevenci a léčbě močových a ledvinových kamenů a úzce souvisí i s naším životním stylem.

 

 Mnoho preventivních akcí pod záštitou Evropské urologické společnosti se uskuteční právě v průběhu Urologického týdne v druhé polovině září (17.- 21.9.2012) v celé Evropě.

Ani Česká republika nezůstane stranou, opakovaně se této preventivní akce zúčastňují nejlepší odborníci u nás. „Urologický týden si klade za cíl informovat širokou veřejnost o prevenci a možnostech léčby urologických onemocnění“ říká zástupce přednosty Urologické klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU a dodává „ letošní rok se Urologický týden zaměřuje na prevenci a léčbu močových a ledvinových kamenů (litiáza). Počet pacientů v posledních letech narůstá, souvisí to zejména se změnou životního stylu a stravou. Proto je důležitá prevence. Koho kontaktovat, čeho se vyvarovat, jak rozpoznat onemocnění a další informace se dozvíte na webových stránkách naší Kliniky a samozřejmě také během plánované tiskové konference 13.9.2012 ve 13:00 v budově Urologické kliniky VFN, Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2“.

 

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, Ke Karlovu 6, Praha, pod vedením přednosty prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc., se k opětnému uspořádání Urologického týdne rozhodla připojit v rámci preventivního a léčebného poradenství, ale i otevřít svoje brány a ukázat všem zájemcům, nejen z řad pacientů, možnosti současné léčby urologických onemocnění v rámci tiskové konference.

Pro pacienty je plánována telefonická a mailová poradna (ta funguje již jeden rok, připravuje se možnost preventivního bezplatného ultrazvukového vyšetření močových cest (ledvin a močového měchýře) na čtvrtek 20.9.2012.

Přednosta kliniky Tomáš Hanuš doplňuje k letošnímu tématu Urologického týdne: „Mezi nejdůležitější opatření v prevenci tvorby litiázy patří dostatečný příjem tekutin, omezení příjmu kuchyňské soli, redukce příjmu živočišných bílkovin, snížení příjmu purinů a redukce hmotnosti. Náš současný životní styl je bohužel spjat s nižší pohybovou aktivitou, změnou dietních zvyků s vysokým příjmem živočišných bílkovin, nasycenými tuky a potravinami bohatými na oxaláty a uráty, vysokou mírou příjmu soli a nízký příjem tekutin, vlákniny a potravin alkalizujících moč. Urolitiáza je poměrně častým onemocněním s vysokou mírou recidivy. Opakované výkony s cílem odstranit litiázu zatěžují nejen pacienta, ale ekonomicky i zdravotnický systém. Při dodržování doporučení zredukovat pravděpodobnost recidivy litiázy až o 80 %. Proto jsme se rozhodli otevřít naše pracoviště pro všechny zájemce – prevence je nesmírně důležitá a dodržení preventivních postupů u těch, kteří již onemocněním trpí také. Přijďte, děláme to pro vaše zdraví.“

Veškeré pravidelně aktualizované informace v rámci Urologického týdne a aktivit Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze naleznete na www.urologicka-klinika.cz nebo www.uroklinika.cz, o Evropské urologické společnosti pak http://www.uroweb.org/ .

Více informací o Evropské urologické společnosti a k tematice močových a ledvinových kamenů naleznete v příloze.

 

Letošní Urologický týden 17.–21.9. 2012 se věnuje tématu léčby a prevence močových a ledvinových kamenů (urolitiázy), dalšími neméně důležitými tématy budou karcinom prostaty, poruchy erekce (jejich diagnostika a léčba) a dětská urologie.

zpět