Aktuálně

pondělí, 29. duben 2019 | 13:37

První díl historické ságy Křišťálový klíč Vlastimila Vondrušky o osudech sklářské rodiny vyjde 10. května

Falknovska hut.jpg

Křišťálový klíč - Falknovská huť je název úvodního svazku šestidílné kroniky Vlastimila Vondrušky, který zavede čtenáře do doby třicetileté války.
Sága z pera čtenáři oblíbeného spisovatele a historika bude vyprávět o osudech sklářského rodu Heřmanů na pozadí života v severních Čechách, které prošly na konci feudalismu nebývalým hospodářským vzestupem a později stejně rychlým úpadkem. Poslední díl bude uzavírat revoluční rok 1848, kdy bylo zrušeno poddanství jako poslední bašta feudalismu.

Proč o sklářském rodu ze severních Čech?
Pro sepsání čtivého a věrného obrazu osudů sklářského rodu má Vlastimil Vondruška dobré předpoklady, neboť v tomto kraji žije a důvěrně ho zná. Navíc část svého života věnoval rukodělné výrobě skla, řídil sklárnu v Polevsku u Nového Boru, později pak sklárnu Královská huť v Doksech, která se specializovala na produkci kopií historického skla. 

O svém záměru prozradil: „Přípravné práce beru opravdu vážně, protože bych chtěl vykouzlit zapomenutý svět severočeských sklářů co nejvěrněji. Rod Heřmanů je samozřejmě fiktivní. I kdybych chtěl, osudy několika generací reálných sklářských rodů se nedají v pramenech vysledovat s takovými podrobnostmi, aby bylo možno jejich biografii napsat. Do životních osudů Heřmanů proto promítám skutečné příběhy různých lidí té doby. Snažím se ovšem, aby se děj odehrával v naprosto věrných kulisách. Podle dobových topografií popisuji krajinu i sídla, oděvy, zvyky, fungování úřadů. A stejně tak co nejvěrněji popisuji vzhled tehdejších sklářských hutí, výrobu i pracovní podmínky sklářů.“

O čem vypráví první díl Křišťálový klíč - Falknovská huť?
Název „Křišťálový klíč“ symbolizuje rodinné tajemství, které se v rodu Heřmanů předává z generace na generaci, současně je kopec Klíč dominantou Nového Boru.

Roku 1690 přichází do severních Čech ze Šumavy mladý Leopold Heřman se svým otcem Ignácem, který se stává huťmistrem v Křížové huti ve Svoru. I když starý Ignác nemá mnoho peněz, vlastní veliké bohatství – zná způsob, jak tavit průzračné křišťálové sklo. A své tajemství si úzkostlivě chrání. Dostane se do ostrého sporu s majitelem hutě a nakonec ji musí opustit. Vzápětí uzavře dohodu s majitelem nedaleké sklářské hutě ve Falknově, jemuž tajemství prozradí, ovšem za podmínky, že si syn Leopold vezme za manželku jeho dceru Marii a s ní získá vlastnický podíl ve sklárně.

Křišťálový klíč – příběhy generací
Sága Křišťálový klíč nabídne nejen barvité osudy rodu Heřmanů, ale bude vyprávět o nesmírně zajímavém světě sklářských podnikatelů, plátenických manufaktur, sedláků, šlechty, úředníků a prelátů. Příběhy jednotlivých generací se budou prolínat s osudy skutečných historických i rázovitých severočeských postav – hraběcím rodem Kinských, sloupskými poustevníky, polevským rodem Kittlů, členy tajných evangelických sekt i oddaných vlastenců. 

Křišťálový klíč je rozvržen do šesti dílů. Každý bude vyprávět příběhy jedné generace rodu: 1. Falknovská huť, 2. Vídeňský sen, 3. Jarmarečník, 4. Hejnické pastorále, 5. Svatá aliance, 6. Matylda

Fotky Vlastimila Vondrušky v tiskové kvalitě si můžete stáhnout zde: http://kestazeni.turner.cz/Knizni%20vydavatelstvi%20MOBA/Vlastimil%20Vondruska/.

Květnové knižní novinky nakladatelství MOBA
Vlastimil Vondruška, Křišťálový klíč - Falknovská huť – první díl nové epopeje nejčtenější současného českého autora

Thomas McConnell, Dřevěný král – román amerického autora z Československa 40. let minulého století
Kerstin Signe Danielsson, Roman Voosen , Archanděl – severská krimi oblíbené partnerské dvojice
Johan Theorin, Bitva o Salajak – fantasy příběh proslulého švédského spisovatele jinak píšícího krimi thrillery 
František Niedl, Pach krve - historický román oblíbeného českobudějovického autora
Tomáš Sterneck, Čas krkavčích hodů - historická krimi
Jana Klimečková, Pod Zelenou branou - historický román
Stanislav Češka, Smrt v Stuttgartu – edice Původní česká detektivka
Luděk Kubát, Symfonie smrti - edice Původní česká detektivka


Johana Turner
TURNER PR 
johana@turner.cz420 606 232 055
www.turner.cz

Pro nakladatelství MOBA, www.mobaknihy.cz

zpět