Aktuálně

středa, 17. duben 2019 | 10:54

Velikonoční pondělí tradičně s Kuřetem, Mirem Žbirkou, Lucií Bílou, Bárou Basikovou během přímého přenosu 21. ročníku Pomozte dětem na ČT 1

Marie Doležalová.jpg

Kolik Kuře letos potřebuje?
V letošním 21. ročníku sbírky Pomozte dětem je potřeba vybrat téměř 15 milionů korun.

Jde o jednoduché počty. Přesně 14 864 945,- Kč pomůže 3097 dětem, tedy necelých 5000 korun udělá každé z nich šťastnější. 
Pomáhat je radost! Pomozte nám pomáhat dětem.

Pírko k pírku – máme velkou sbírku! 
V přímém přenosu televizních kamer České televize na Velikonoční pondělí 22. dubna od 21:20 přijdou podpořit 3097 dětí Miro Žbirka, Lucie Bílá, O5 a Radeček, Bára Basiková, Václav Noid Bárta a skupina Lake Malawi, kteří zazpívají duety spolu s talentovanými dětmi. Nejen ti, ale i moderátorka Jolana Voldánová, patronka Marie Doležalová a podporovatelé Zdeněk Godla a Bára Černošková budou mít náročný úkol – získat pro Kuře ještě více dárcovských DMS než vloni.

KUŘE PŘEMÝŠLÍ, jaké způsoby pomoci by dárcům mohly vyhovovat. Kromě známých možností lze využít i následující, více informací na www.pomoztedetem.cz:DÁRCOVSKÉ SMS (DMS) informace hledejte na www.darcovskasms.cz.

  • PŘEVOD darované částky NA ÚČET 9595959595/0600.
  • SMLUVNÍ DÁRCOVSTVÍ určené všem firmám, společnostem, právnickým i fyzickým osobám, umožňující darovat libovolnou částku (daňově zvýhodnění dárců).
  • PARTNERSTVÍ poskytující Kuřeti finance či významné služby.
  • SPOJENECTVÍ umožňující uspořádat pro Kuře sbírkovou akci.
  • HODINA DĚTEM – věnujte svých 60 minut dětem, motivujte kolegy a společně darujte hodinovou mzdu – www.hodinadetem.cz.
  • ČLENSTVÍ v Klubu přátel Kuřete.
  • POSKYTNUTÍ SLUŽEB BEZPLATNĚ – i nefinanční pomoc je významná a potřebná.
  • ZAKOUPENÍM PÍRKA v celorepublikové sbírce PEŘÍČKOVÝ TÝDEN (22. 4. – 28. 4. 2019). 

Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize spojený s celonárodní veřejnou sbírkou zaměřenou na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé ČR. Od roku 1998 se podařilo rozdělit více než 233 milionů Kč, podpořeno bylo 1 467 projektů a v celkovém součtu pomohl projekt POMOZTE DĚTEM téměř 200 tisícům dětí

O NROS
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) oslavila vloni 25 let existence. Patří k největším a nejstabilnějším grantujícím nadacím v České republice. Jejím dlouhodobým posláním je poskytování pomoci tam, kde je pomoc potřeba. Od svého založení úspěšně podpořila více než 7 000 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropského hospodářského prostoru, ale i z individuálních či firemních zdrojů.


Pomozte dětem je společný projekt ČT a NROS.
Rádio Impuls je partnerem dobrých skutků – je také hrdým partnerem projektu Pomozte dětem.


Johana Turner
TURNER PR 
johana@turner.cz, 420 606 232 055

www.turner.cz

pro NROS, www.nros.cz

zpět