Aktuálně

čtvrtek,  7. červen 2018 | 10:40

Začíná 21. ročník sbírkového projektu Pomozte dětem

Maruska_KURE_26.1_18_Page_3.jpg

Posledním květnovým dnem se uzavřel 20. ročník sbírkového projektu Pomozte dětem, prvním červnovým odstartovalo jeho dvacáté první pokračování.
Kulaté narozeniny Kuře oslavilo tradičně přímým přenosem na ČT 1 na Velikonoční pondělí.
Slavit mohlo dvojnásobně. Během večera se totiž vybralo o 1, 5 milionu korun více než v ročníku předešlém, tedy téměř 2, 5 milionu korun. 
Celková vybraná částka během 20. ročníku je 10 753 143,- Kč a bude použita na podporu 31 ročních projektů (seznam naleznete ZDE) a podporu individuálních projektů zaměřených na pomoc dětem.
Tato suma je součtem všech dostupných způsobů finanční podpory projektu (DMS, prodej broží během Peříčkového týdne, firemní dary, převod na bankovní účet, výtěžek z Běhu pro Kuře). Děkujeme za vaši podporu!

Zbývá už jen předat šeky zmiňovaným organizacím, jimž takto získané finance pomohou realizovat projekty určené ohroženým či znevýhodněným dětem do 18 let v naší republice.
Stane se tak během zahradní slavnosti 15. června v sídle Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v Praze, která zde bude zároveň slavit 25. výročí existence

NROS spravuje sbírku Pomozte dětem ve spolupráci s Českou televizí.
NROS patří k největším a nejstabilnějším grantujícím nadacím v České republice.
Jejím dlouhodobým posláním je poskytování pomoci tam, kde je pomoc potřeba. Od svého založení úspěšně podpořila více než 7 000 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropského hospodářského prostoru, ale i z individuálních či firemních zdrojů. www.nros.cz

Pomáhat Kuřeti lze různými způsoby. Nejčastěji užívané jsou:
-           online platbou prostřednictvím www.pomoztedetem.cz                 
-           bankovním převodem na účet POMOZTE DĚTEM je 95 95 95 95 95/0600;
-          zasláním DMS: lze poslat jednorázově nebo nastavit trvalou DMS
Jednorázová DMS: Vyberte si částku, kterou chcete projekt podpořit, a odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KURE 30 nebo DMS KURE 60 nebo DMS KURE 90 na 87 777.
Trvalá DMS: Vyberte si částku, kterou chcete každý měsíc projekt podpořit, a odešlete trvalou dárcovskou SMS ve tvaru DMS TRV KURE 30 nebo DMS TRV KURE 60 nebo DMS TRV KURE 90 na číslo 87 777. Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč. Pomozte dětem obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč. 

Děti, které neměly v životě zatím tolik štěstí, se těší na vaší pomoc.

Veškeré informace naleznete zde: www.pomoztedetem.cz

O NROS
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), která sbírku Pomozte dětem spravuje ve spolupráci s Českou televizí slaví letos 25 let své existence. Patří k největším a nejstabilnějším grantujícím nadacím v České republice. Jejím dlouhodobým posláním je poskytování pomoci tam, kde je pomoc potřeba. Od svého založení úspěšně podpořila více než 7 000 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropského hospodářského prostoru, ale i z individuálních či firemních zdrojů. www.nros.cz

Pomozte dětem je společný projekt ČT a NROS.
Rádio Impuls je partnerem dobrých skutků – je také hrdým partnerem projektu Pomozte dětem.
Právo, mediální partner


Johana Turner
TURNER PR 
johana@turner.cz, 420 606 232 055

www.turner.cz

pro projekt POMOZTE DĚTEM NROS

zpět